"Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың ІІ халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференция материалдары, Материалы ІІ международной научно-теоретической и практической конференции студентов, магистрантов и молоды
Описание

Характеристики

Серия:

Дата выхода: 2016

Издательство: Оперативная полиграфия Алтын баспа

ISBN: 978-601-275-617-3

Возрастное ограничение:

Время прочтения:

Страниц: 386